Festiwal BLusowo
Festiwal BLusowo
Pod koniec sierpnia odbył się jubileuszowy Festiwal BLusowo.

20 sierpnia 2022 r. odbyła się 10- jubileuszowa edycja festiwalu BLusowo, którą uświetniły gwiazdy: Nocna Zmiana Blusa, Ania Rusowicz, Jagoda Kret.
Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców było jednym ze sponsorów festiwalu.