Październikowe spotkanie członków Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.
Październikowe spotkanie członków Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.
25 października 2023 r. członkowie TSP mieli okazję zwiedzić nowoczesną, ekologiczną oczyszczalnię ścieków - Tarnowską Gospodarkę Komunalną.

Kolejną atrakcją była prezentacja oraz seans inhalacyjny w Tarnowskich Tężniach. Spotkanie zwieńczył panel szkoleniowo dyskusyjny nowego członka TSP Pana Rafała Błachowskiego z firmy Skuteczna Komunikacja połączony ze smaczną kolacją.