Ryszard Balcerkiewicz nowym prezesem TSP
28-02-2020
Ryszard Balcerkiewicz nowym prezesem TSP
Głosami obecnych na Walnym Zgromadzeniu TSP członków wybrany został nowy Zarząd TSP. Funkcję Prezesa powierzono Ryszardowi Balcerkiewiczowi - jednemu z pierwszych założycieli stowarzyszenia.

W minionym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie TSP, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2019, a także zaprezentowane zostało sprawozdanie finansowe za rok miniony.

W głosowaniu członkowie stowarzyszenia przyjęli oba sprawozdania, a także udzielili absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia kończącej się kadencji.

W dalszym porządku obrad zapisany został wybór nowego Zarządu. W tajnym głosowaniu wybranych zostało 7 członków zarządu:

  1. Ryszard Balcerkiewicz
  2. Wojciech Drąg
  3. Izabela Halas
  4. Piotr Nowak
  5. Bartosz Majda
  6. Mariusz Skrzypczak
  7. Irena Maria Zaremba

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

  • Mariola Judkowiak
  • Krzysztof Szumski
  • Mirosław Wolski

Z sylwetkami członków Zarządu TSP można się zapoznać na stronie O Nas.