Spotkanie w Pałacu w Dębinie
Spotkanie w Pałacu w Dębinie
Spotkanie TSP w Pałacu w Dębinie połączone z prelekcją na temat świadczeń rzeczowych i osobistych w zakresie obronności RP.

27.04.2022 r. odbyło się spotkanie członków TSP w Pałacu w Dębinie. Pan płk. Andrzej Goszczyński wygłosił wykład na temat świadczeń rzeczowych i osobistych w zakresie obronności RP. Spotkanie urozmaicił występ muzyków ukraińskich.