Zespół Szkół Technicznych - Pracownia Innowacji Technologicznych gotowa do pracy!
12-11-2020
Zespół Szkół Technicznych - Pracownia Innowacji Technologicznych gotowa do pracy!
We wrześniu 2020 r. świętowaliśmy uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym, a już w listopadzie uruchomiona została "Pracownia Innowacji Technologicznych".

Pomysłodawcą stworzenia pracowni jest Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców z Prezesem Ryszardem Balcerkiewiczem na czele - śmiało można powiedzieć, że głównym animatorem tak ambitnego i perspektywicznego w swym zamyśle przedsięwzięcia. Zainspirowani pasją i determinacją organizatora pracowni, Tarnowscy przedsiębiorcy, przekazali na ten szczytny cel zarówno środki pieniężne, z których zakupiono wyposażenie pracowni, jak i niezbędne elementy wyposażenia w formie darowizny. Swój niebagatelny wkład włożyły również osoby prywatne przekazując na ten cel pieniądze z własnych zasobów.

Zarząd TSP serdecznie dziękuje za wsparcie Haverford Institute Publicznej Socjologii, Fabryce Mebli Balma, firmom: Schattdecor, Progressio, Gusma, Ridex, Hebo, Tarmet, Grafiti, Kimball Electronics oraz Saueressig, ponieważ bez ich pomocy nie byłoby pracowni.

Wsparcia merytorycznego i technologicznego udzieliły firmy: BALMA, producent mebli biurowych i NOTI, producent mebli tapicerowanych, lider w zakresie designu, producent elektronarzędzi dla przemysłu, firma FESTOOL, LEROY MERLIN, market budowlany ze Swadzimia oraz firma STRIMA, dostawca kompletnych rozwiązań dla przemysłu tekstylnego.

Założenia funkcjonowania Pracowni Innowacyjnych Technologii:

  • wyposażenie uczniów w wiedzę o narzędziach do ręcznej obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych, w tym sposobach łączenia różnych materiałów oraz niezbędnej wiedzy z zakresu elektroniki i elektrotechniki,
  • zapoznanie młodych adeptów pracy w przemyśle z najnowocześniejszymi elektronarzędziami, z którymi będą mieli do czynienia w swej przyszłej pracy,
  • nauczenie młodzieży praktycznej i bezpiecznej obsługi zarówno narzędzi ręcznych jak i wysoce zaawansowanych technologicznie elektronarzędzi.
  • realizacja konkretnych projektów użytkowych łączących na zasadzie synergii wiedzę i umiejętności wykonania gotowych produktów obejmujących stolarstwo, elektronikę, elektrotechnikę oraz wykorzystanie do ich wykonania dostępnych technologii informatycznych.
  • ugruntowanie prawidłowych zachowań młodzieży w warsztacie pracy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  • przygotowanie i nadzór merytoryczny nad uczniami będącymi uczestnikami Olimpiad Szkolnych na wszystkich szczeblach, z ogólnokrajowym włącznie.

Pracownia Innowacji Technologicznych powinna stać się  miejscem, w którym młodzież nabierze umiejętności posługiwania się narzędziami w celu wykonania projektów, które - w założeniu - zostaną przez nich samych wymyślone, a następnie profesjonalnie wykonane. Niemniej ważne będzie wpojenie uczniom zasad wysokiej kultury technicznej, co we współczesnych realiach funkcjonowania firm jest obowiązującym standardem. Tak postrzegana misja Pracowni Innowacji Technologicznych może pozytywnie wpływać na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, a przy tym zaspokajać w przyszłości coraz większe potrzeby kadrowe tarnowskich przedsiębiorców, którzy będą mieli dostęp do wysoko wykwalifikowanych  pracowników.