Eco-Energia
Profil działalności

Sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu, montaż instalacji fotowoltaicznych , montaż farm fotowoltaicznych, budowa trafostacji i sieci energetycznych, kompensacja mocy biernej. Kompleksowe wsparcie w zakresie energii elektrycznej dla Firm.