Fundacja Jesteśmy Kapitalni
Profil działalności

Nasza wieloletnia pasja do poszukiwania sposobów na poprawę jakości życia oraz rozwoju własnego potencjału, a także sympatia do młodych ludzi zaowocowała powstaniem Fundacji Jesteśmy Kapitalni.
Od 2018 roku, w oparciu o psychologię pozytywną i praktyki Pozytywnego Kapitału Psychologicznego (PsyCap), wdrażamy najefektywniejsze, najnowsze i poparte badaniami metody profilaktyki zdrowia psychicznego. 

Fundacja Jesteśmy Kapitalni skupia się przede wszystkim na prowadzeniu spotkań psychoprofilaktycznych treningów dla młodzieży w oparciu o teorię i badania nad Pozytywnym Kapitałem Psychologicznym. PsyCap można kształtować! Badania wskazują na to, że może być on rozwijany poprzez krótkie interwencje w kontakcie bezpośrednim lub on-line. 

Fundacja realizuje spotkania psychoprofilaktyczne, inne interwencje psychologiczne i badania w celu stworzenia skutecznego programu, który będzie rozwijał PsyCap. Dzięki niemu młodzież będzie mogła znaleźć pomoc i wsparcie oraz rozwijać się w drodze do dobrego życia.
Nasze cele:

  • Działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.
  • Wspieranie zdrowia psychicznego młodzieży.
  • Poprawa jakości życia młodzieży.

Dochód Fundacji przeznaczany jest na rozpowszechnianie i tworzenie programów profilaktyki zdrowia psychicznego dla młodzieży.