Haverford Institute Publicznej Socjologii
Profil działalności

Działalność na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej i rozwijania współpracy międzynarodowej szczególnie z USA, działalność wspomagająca organizacje pozarządowe.