Jewel Lines
Profil działalności

JEWEL LINES to brend handlowy polskiej firmy AURINKO GROUP Sp. z o.o., posługującej się znakiem handlowym JEWEL LINES.

Globalny zasięg firmy, doświadczony i profesjonalny zespół oraz specjalizacja w zakresie produkcji i obrotu ekskluzywnymi wyrobami jubilerskimi, połączone z handlem diamentami oraz szlachetnymi kamieniami kolorowymi czynią z firmy podmiot przygotowany do obsługi najbardziej wymagających Klientów. Poprzez kilkunastoletnie międzynarodowe relacje handlowo?biznesowe założycieli, firma ma bezpośredni dostęp do ośrodków handlowych w Antwerpii, Ramat Gan, Bombaju, Hong Kongu oraz Nowym Jorku i organizuje dostawy zarówno wprost od producentów, jak i z giełd handlu diamentami i kamieniami kolorowymi.

Warty podkreślenia jest fakt, iż wszystkie diamenty naturalne znajdujące się w ofercie AURINKO, zgodnie z wymogami ONZ, pochodzą z krajów wolnych od konfliktów zbrojnych, a ich wprowadzenie do obrotu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi obrót diamentami oraz zasadami określonymi w tzw. procesie Kimberley. Naszym Klientom w ramach usługi AURINKO CONCIERGE oferujemy kompleksowy serwis, obejmujący poszukiwanie na zlecenie Klienta diamentów i innych kamieni kolorowych oraz obsługę całego procesu ich weryfikacji, zakupu oraz importu na teren Polski lub w inne miejsce na świecie, aby dostarczyć owe kamienie do rąk tego Klienta.

W ramach usługi AURINKO CONCIERGE naszym Klientom udostępniamy również usługę komercjalizacji diamentów i kamieni kolorowych polegającą na ich oprawie w ekskluzywne wyroby jubilerskie. Uzyskane w ten sposób wyroby Klienci mogą wykorzystywać zarówno użytkowo, posiadając we własnych rękach biżuterię z kamieniami szlachetnymi, jak i handlowo, uzyskując dostęp do zorganizowanego zaplecza handlowego AURINKO.

W ten sposób usługa AURINKO CONCIERGE tworzy kompleksowy system administrowania majątkiem Klienta, który obejmuje zarówno zakup, jak i komercjalizację diamentów i kamieni kolorowych, a potem sprzedaż gotowych wyrobów jubilerskich, co stanowi swoisty system podnoszenia wartości majątku, w ramach którego Klient może przekazać składowe swojego majątku do sprzedaży, uzyskując udział w ustalonej marży handlowej.

Głównym Ekspertem AURINKO DIAMONDS jest Wouter Vansteelant ? światowej klasy gemmolog, międzynarodowy ekspert Instytutu Gemologicznego HRD w Antwerpii w zakresie diamentów surowych i szlifowanych, czołowy doradca i konsultant Antwerp World Diamond Centre (AWDC) oraz uznany analityk rynku diamentowego, z którego analiz korzystają wszystkie poważne firmy prowadzące działalność w głównych ośrodkach handlu diamentami w: Antwerpii, Ramat Gan, Dubaju, Hong Kongu i Nowym Jorku.

W Polsce AURINKO jest prekursorem w zakresie wykorzystywania diamentów hodowanych laboratoryjnie (Lab Grown Diamonds) do produkcji biżuterii z diamentami, wnosząc w ten sposób do realiów rynku jubilerskiego nową jakość promującą takie wartości jak: ekologia, bezkonfliktowość, czy też wyższy prestiż w alternatywnej cenie. Warty podkreślenia jest fakt bardzo dynamicznego wzrostu tego segmentu kamieni w światowej produkcji biżuterii, szczególnie w zakresie wykorzystania hodowanych diamentów kolorowych, które cechują się wyrazistą i intensywną barwą, a jednocześnie bardzo atrakcyjną ceną w stosunku do swoich naturalnych odpowiedników.

Zapraszam do kontaktu ze mną i do rozmowy o zabezpieczeniu swojego majątku w oparciu o takie właśnie aktywo trwałe, jak również do partnerstwa w pomnażaniu majątku w oparciu o obrót kamieniami szlachetnymi i wyrobami jubilerskimi.