Majda Strzyżewska Kancelaria Adwokacka sp. p.
Profil działalności

Naszym celem jest ułatwianie przedsiębiorcom funkcjonowania w otaczającym nas systemie prawnym. Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów działających na rynku zamówień publicznych, dochodzeniu odszkodowań oraz w bieżącej obsłudze prawnej firm.

W ramach Praktyki Zamówień Publicznych i Kontraktów pomagamy w relacjach przedsiębiorców z podmiotami publicznymi oraz w negocjowaniu i zawieraniu umów. Przede wszystkim doradzamy przy udziale w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Tworzymy także umowy zabezpieczające potrzeby naszych Klientów..

W zakresie Praktyki Spółek i Obsługi Prawnej Firm opracowujemy rozwiązania związane ze strukturą firm poprzez zakładanie spółek, przekształcenia spółek, regulowanie relacji między wspólnikami. Ponadto skupiamy swoje działania na bieżącym funkcjonowaniu firm m. in. poprzez rozwiązywanie problemów pracowniczych, kwestii dotyczących RODO oraz własności intelektualnej

W ramach Praktyki Odszkodowań i Postępowań Sądowych dbamy o to, aby przedsiębiorcy otrzymywali należyte odszkodowania od zakładów ubezpieczeń lub swoich kontrahentów. Pomagamy w egzekwowaniu zawartych umów i toczeniu sporów przed sądami.