Polska Energia Odnawialna
Profil działalności

Firma Polska Energia Odnawialna Marcin Szlaps zajmuje się projektowaniem i budową nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii, sprzyjających środowisku naturalnemu. W szczególności dąży do rozwoju energetyki rozproszonej wykorzystującej naturalną energię wód, słońca i wiatru, której przetworzenie daje czystą i ekologiczną energię elektryczną.

Firma eksploatuje elektrownię wiatrową o mocy 1MW w Kokoszczynie oraz elektrownie fotowoltaiczne w Górze o mocy łącznej 6MW.

Firma jest założycielem i koordynatorem Tarnowsko – Kaźmierskiego Klastra Energii, którego celem jest rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,  zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki oraz konsumpcję  energii elektrycznej z OZE na terenie gmin, gdzie są zlokalizowane odnawialne źródła energii. Docelowo do końca 2023r.  Tarnowsko – Kaźmierski Klaster Energii będzie dysponował mocami wytwórczymi w OZE wynoszącymi ponad 43MW co przełoży się na możliwości zapewnienia ponad 11 tys. gospodarstw domowych energii ze źródeł odnawialnych.