Ster
Profil działalności

Ster Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji siedzeń i fotel stosowanych w pojazdach komunikacji masowej, w szczególności w autobusach, tramwajach oraz na potrzeby branży kolejowej.