summ-it sp. z o.o.
Profil działalności

summ-it® istnieje na rynku od 2011 roku, a koronnym elementem oferty firmy jest integracja systemów oraz profesjonalne zarządzanie danymi. W skład wiodących usług firmy zalicza się zarządzania systemami baz danych SQL Server oraz Oracle, a także budowę systemów Business Intelligence, tak w prywatnej infrastrukturze klientów jak i w chmurach publicznych.

Od roku 2012 summ-it® jest partnerem Microsoft, a od 2015 roku partnerem Oracle.

Wiedzę naszych konsultantów potwierdzają certyfikaty kompetencji:

  • Azure Solutions Architect
  • Microsoft Certified IT Professional
  • Microsoft Certified Trainer
  • Oracle Certified Professional

Usługi realizujemy w oparciu o najlepsze praktyki ITIL® oraz metodykę zarządzania projektami PMI®, PMBoK®. W obydwu przypadkach nasi pracownicy posiadają certyfikacje.

Od początku swojej działalności summ-it® opiera swoje działania o metodyki projektowe oraz Lean.

W konsekwencji wszelkie projekty wykonywane przez naszą firmę są zoptymalizowane i wysokiej jakości. Wiedzą i doświadczeniem z tego obszaru dzielimy się również z naszymi klientami.