Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.
Profil działalności

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i usługi sanitarne. Wywóz śmieci i odpadów, a także sprzątanie i czyszczenie obiektów.