Mój pomysł na biznes

Mój pomysł na biznes to konkurs, którego celem jest przygotowanie oryginalnych pomysłów na swój biznes prowadzony w formie mikroprzedsiębiorstwa - czyli firmy zatrudniającej maksymalnie do 8 osób włącznie.

Mój Pomysł na Bines edycja XV - Regulamin

Pomysłodawcą konkursu jest Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców "TSP", a partnerami i sponsorami konkursu inne instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa.

Uczestnikami konkursu jest młodzież Gimnazjów i Liceum, zwanych dalej Szkołami, z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Konkurs jest prowadzony w jednej kategorii dla Gimnazjów i dla Liceum. Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie zespołowo. Zespół nie może liczyć więcej niż 2 osoby. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Uczniowie za pośrednictwem wychowawców klas zgłaszają swój udział w konkursie.

Już wkrótce ruszy kolejna edycja konkursu - zachęcamy do licznego udziału!

Regulamin konkursu
Mój Pomysł na Biznes 2019 - /pobierz/