O Nas

Zarząd Stowarzyszenia

Bartosz Majda Prezes Zarządu
Piotr Nowak
Wojciech Nowicki
Cezary Polski
Anna Majorczyk Reiter
Mariusz Skrzypczak
Katarzyna Wojtkowiak
Członek Zarządu
Mariola Judkowiak
Krzysztof Szumski
Mirosław Wolski
Komisja Rewizyjna

Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

Jak zostać członkiem?

Zarząd Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców "TSP" w Tarnowie Podgórnym zaprasza wszystkich właścicieli firm do wstępowania w szeregi naszego Stowarzyszenia. Statut Stowarzyszeia znajduje się na stronie inetrnetowej www.tsp.pl. Mamy nadzieję, że nasze cele są zgodne z Państwa oczekiwaniami. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Po zapoznaniu się ze statutem prosimy wypełnić odpowiedni wzór deklarcji:

Po wypełnieniu deklaracji należy przesłać ją na adres Stowarzyszenia listem lub pocztą elektroniczną.

Składki

Składki członkowskie wynoszą:

Prosimy o wpłacanie ich na konto:
Santander Bank Polska S.A. I o/Tarnowo Podgórne
nr konta 22 1090 1362 0000 0001 02547216.

Prawa członków

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach, na których poruszane są sprawy: