Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Dane kontaktowe
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP, ul. 23 Października 34, 62-080 Tarnowo Podgórne; KRS 0000208363; NIP 7772782710; E: info@tsp.pl
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych
  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu umożliwienia Pani/Panu realizacji praw i obowiązków wynikających z członkostwa w TSP i odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Szczegółowy opis praw i obowiązków członka TSP zawarty jest w Statucie dostępnym na stronie www.tsp.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że będzie to wymagane dla realizacji celu wskazanego w pkt 1.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pana członkostwa w TSP lub przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana praw i obowiązków wynikających z członkostwa w TSP.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ profilowane.
 3. Zakres przysługujących praw
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również̇ prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.
 1. Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP (dalej jako TSP) uprzejmie informuje, że dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu umożliwienia realizacji praw i obowiązków wynikających z członkostwa w TSP takich jak m. in.:
  • przesyłania e-maili z informacjami o działalności TSP (newsletter),
  • zalogowanie się oraz korzystania z witryny www.tsp.pl w części przeznaczonej wyłącznie dla członków TSP.
  Podając swój adres e-mail oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TSP moich danych osobowych ww. celach. Jednocześnie oświadczam, że wiem, że w każdej chwili mogę moją zgodę wycofać.
 2. Oświadczam, że wiem i rozumiem, że przysługuje mi prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 3. Oświadczam, że wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia uzyskanie statusu członka TSP w tym otrzymywanie newslettera oraz korzystanie z witryny www.tsp.pl w części przeznaczonej wyłączenie dla członków TSP.
 4. Oświadczam, że wiem, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Rozumiem i akceptuję